Close Menu

Fysieke landelijke collectes, donateurswerving en coronavirus

7 mei 2020

Alle fysieke landelijke collectes van de Erkende Goede Doelen zijn in elk geval tot en met 6 juni opgeschort. De collecterende Erkende Goede Doelen volgen de richtlijnen van het RIVM: zo veel mogelijk binnenblijven en een minimale afstand houden van 1,5 meter. 

Ook hadden de Erkende Goede Doelen hun huis-aan-huisdonateurswerving opgeschort, maar met inachtneming van een streng protocol worden er weer wervingen opgestart.

De brancheorganisaties van wervingsbureaus, Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN) en Vereniging Fieldmarketing Nederland (VFN) hebben een raamwerk ontwikkeld waarmee de leden die dat willen, hun wervingsactiviteiten buitenshuis kunnen hervatten.
Leden- en donateurswerving in de publieke ruimte is mogelijk mits de medewerkers de leidende principes van dit raamwerk en het eigen protocol van de wervingsbureaus goed naleven. Ofwel: ‘met gezond verstand veilig de straat weer op’.
U kunt het raamwerk voor de donateurswerving hier lezen.

De jaarlijkse collecte is voor de goede doelen uitermate belangrijk voor het werk dat zij doen, maar het welzijn van alle mensen in Nederland staat voorop.

Digitaal doneren kan natuurlijk altijd! Op de website van het goede doel dat je wilt steunen, vind je de mogelijkheden.

collectebussen