Close Menu

In de Spotlights: TTAF

11 oktober 2019

Deze maand staat de Stichting TTAF in de Spotlights. Sinds 2003 biedt de Stichting The Three Aid Foundation hulp aan armen, blinden en gehandicapten in Ethiopië, Malawi en Zambia.

Een breed werkveld
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Stichting TTAF bestaat uit het opzetten van een keten van klinieken in het zuiden van Ethiopië, gericht op de gezondheidszorg voor de armen. In Kofele is al één kliniek actief. Deze kliniek is kostendekkend en daarom wordt dit concept uitgebreid.

Daarnaast ondersteunt TTAF scholen waar les wordt gegeven aan blinde kinderen. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan door het slaan van een waterput op de school, zie de foto hieronder.

Een derde project is dat TTAF zogenaamde eye screenings organiseert. Ten minste vier keer per jaar wordt op verschillende plaatsen in het zuiden van Ethiopië de mogelijkheid geboden aan de lokale bevolking om hun ogen te laten nakijken. Indien nodig zorgt TTAF voor de medicijnen en brillen, maar TTAF regelt ook een eventuele operatie.

Elkaar ondersteunen
Deze eye screenings vinden plaats in het weekend en worden bezocht door 500 tot 1.000 mensen. De nood is dus erg groot. Eén keer speelde het volgende: iedereen krijgt een briefje met een nummer erop, zodat alles ordelijk kan verlopen. Een oudere man had nummer 37 ontvangen, maar een andere bezoeker had niets ontvangen, omdat het te druk was. Beiden hadden echt hulp nodig. De man bedenkt zich niet, scheurt het briefje doormidden, geeft de ander nummer 3 en houdt zelf nummer 7.

De Erkenning
Wij hebben de Erkenning aangevraagd, omdat wij als professionele organisatie bekend willen staan. De Erkenningsaanvraag heeft ertoe geleid dat we onze interne procedures goed tegen het licht hebben gehouden en ons hebben verdiept in de materie rondom ontwikkelingswerk. Samen met de informatie van de CBF-website hadden we ons goed voorbereid op de Erkenningsaanvraag. Omdat we ons tijdens het proces steeds meer bewust werden van de noodzaak van transparantie, hebben we ook gekeken naar de rol van de accountant. Mede als gevolg van de nieuwe inzichten hebben we sinds afgelopen jaar een andere accountant, die kritisch meedenkt.

 

Op deze foto worden de buizen voor de waterput met de hand in het boorgat geplaatst. Het boorgat is zo’n 20 meter diep. De omstanders zijn schoolkinderen met hun ouders.