Close Menu

Drie maal nieuwe goede doelen Erkend!

6 september 2019

De volgende organisaties mogen zich vanaf heden Erkend goed doel noemen. Van harte gefeliciteerd!

Special Arts
De stichting Special Arts laat beeldende kunst, theater en poëzie door mensen met een handicap meer zichtbaar worden. Door het opzetten van kunstontmoetingen als de Special Theater Road Show en Het Andere Gedicht werkt de stichting eraan om iedereen te betrekken bij de samenleving. Daarnaast heeft de organisatie een kunstuitleenplatform met ruim 3.000 werken van kunstenaars met een handicap.
 

Missing Chapter Foundation
De Missing Chapter Foundation richt zich op het participeren van kinderen bij bedrijven, organisaties en overheden. Kinderen worden nu nog niet meegenomen als gelijkwaardige gesprekspartners in de besluitvorming. Met ongeveer honderd partners wordt gewerkt aan het verbinden van de werelden van kinderen en volwassenen. Door bijvoorbeeld een schoolklas voor een paar jaar te verbinden aan een organisatie en samen vraagstukken op te lossen, wordt gewerkt aan duurzaam gedrag en duurzame beslissingen.
 

Stichting zoalsjan
De Stichting zoalsjan helpt waar ALS-patiënten vaak lang moeten wachten op hulpmiddelen. Door de snel veranderende behoeften van patiënten moeten soms op korte termijn hulpmiddelen worden geregeld. Met acties als Holland4ALS en Run4ALS worden fondsen opgehaald voor bijvoorbeeld ‘Zoalsjan-bussen’. Met deze aangepaste bussen kunnen gezinnen die zijn getroffen door de ziekte ALS zich weer verplaatsen met de vrijheid die zij voorheen hadden.

Logo's van Special Arts, Missing Chapter Foundation en Stichting zoalsjan.