Close Menu

Nieuwe Erkende Goede Doelen bij CBF

28 februari 2019

Het CBF heeft elf goede doelen erkend. Van harte gefeliciteerd!

Christ’s Hope Nederland
In Afrika lijden miljoenen mensen door de gevolgen van aids. Doordat zij of hun familie ziek zijn, worden hun levens verwoest. Veel kinderen zijn als gevolg van aids wees geworden. Zij missen de broodnodige fysieke, psychische en sociale zorg. Christ’s Hope zet zich in om deze kinderen hoop en een betere toekomst te geven.

Commando & Family Support
Commando & Family Support (CFS) is een stichting die een vangnet biedt ten tijde van crisis als de bestaande voorzieningen ontoereikend blijken of een te trage reactietijd kennen. De organisatie  biedt een helpende hand aan alle Commando’s en die actief zijn (geweest) vanaf 1993, al het ondersteunend personeel geplaatst bij het KCT vanaf 1993 en hun gezinnen.

Jalihal
Stichting Jalihal werkt voor arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in India. Deze vrouwen krijgen binnen de Indiase situatie geen kans om hun levensstandaard te verbeteren. Omdat ze samenwerken met de Indiase ontwikkelingsorganisatie Yerala Projects Society (YPS) vallen ze niet in culturele ravijnen en kunnen ze support bieden precies daar waar het nodig is.

Kansarmen Sri Lanka
De Stichting beoogt de kwaliteit van leven van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka via water, sanitaire faciliteiten en gezondheidslessen te verhogen. De doelgroep bestaat uit plattelandsscholen, woongemeenschappen, tehuizen voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking.

Lekker Groen
Stichting Lekker Groen zet zich in voor meer groen en groenbeleving in en rondom Rotterdam. De stichting initieert innovatieve projecten die erop gericht zijn het leven in de stad gezonder, groener en meer leefbaar te maken.

Magen David Adom
Magen David Adom Israël is opgericht in 1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël  te verlenen. Dit gebeurt door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank.

Nationale Monumentenorganisatie
Het uitgangspunt van de NMo is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. De NMo doet dit door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Hierbij beperkt de NMo zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een thema of een geografische regio. Zo biedt de NMo een onderkomen aan monumenten die buiten het bereik van bestaande organisaties voor monumentenbehoud vallen.

Ondersteuningscentrum ‘De IJssel’
Ondersteuningscentrum de IJssel” heeft ten doel het samenbrengen van aanbieders van formele en informele zorg over kanker en patiënten met kanker en hun naasten, om hierdoor het aanbod te optimaliseren en inzichtelijk en bereikbaar te maken.

RAF NL
Stichting ReachAnother Foundation (RAF) zet zich in voor de verbetering van de gezondheidszorg en het welbevinden van de arme bevolking van Ethiopië. De stichting richt zich specifiek op de behandeling van kinderen met aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel met name een waterhoofdje of een open ruggetje.

SailWise
SailWise gaat uit van de filosofie dat watersport en actieve vakanties op het water een ideaal middel zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen met een handicap en/of chronische ziekte. Watersport biedt met haar diverse disciplines uitdagende mogelijkheden voor iedereen. Bovendien biedt watersport een fantastische manier van vrijetijdsbesteding of vakantieinvulling die mensen met een beperking uit het maatschappelijke isolement helpt, de integratie bevordert en grenzen laat ontdekken en verleggen.

Sportive4Kids
Deze stichting heeft als doel werven van fondsen met behulp van schaats-, fiets- en overige activiteiten ten behoeve van de Stichting Ronald McDonaldHuis Zwolle, gevestigd te Zwolle en de stichting Orange Babiesgevestigd te Amsterdam en/of andere kindgerelateerde algemeen nut beogende instellingen.

Nieuwe Erkende Goede Doelen bij CBF