Close Menu

Zeven nieuw Erkende organisaties

10 december 2018

Het CBF heeft zeven nieuwe organisaties erkend. Deze organisaties mogen zich vanaf nu ook een Erkend Goed Doel noemen. Van harte gefeliciteerd!

Stichting Dierenambulance Amsterdam

De Stichting Dierenambulance Amsterdam (SCDA) is een vrijwilligersorganisatie met als doel het helpen van zieke of gewonde dieren in Amsterdam en omstreken. Per jaar worden er ongeveer 14.000 dieren geholpen. De SCDA werkt samen met andere organisaties zoals dierenartsen, opvangcentra, De Dierenbescherming Amsterdam, de politie en de brandweer om de dieren in Amsterdam en omstreken zo goed mogelijk te helpen.

Stichting Rhiza

De Stichting Rhiza heeft tot doel het ontwikkelen van sterke en zelfredzame gemeenschappen. Rhiza werkt samen met de lokale bevolking in Zuid-Afrika en Ghana. In deze landen is de doelstelling van de stichting Rhiza wat begon als ‘’Ieder Kind naar School’’ uitgegroeid naar ‘’Building Strong Communities’’.

Stichting Run4Schools

Stichting Run4Schools organiseert in Kaapstad op drie basisscholen in township Mitchells Plain hun vorm van naschoolse opvang. In dit deel van Kaapstad is het drugsgebruik en het aantal gerekruteerde jongeren bij straatbendes hoog. Het doel van de stichting is de leerlingen plezier te laten hebben, zelfvertrouwen op te laten bouwen en uit handen van de jeugdbenden te laten blijven.

Stichting Steun 22Q11

Stichting Steun 22Q11 is een stichting die is opgericht om te zorgen dat er meer bekendheid komt in Nederland voor het 22q11DS. De stichting wilt dat mensen met deze genetische aandoening meer begrepen worden door de bekendheid te vergroten.

Stichting Stille Armen Maastricht

Stichting Stille Armen Maastricht wil mensen en gezinnen die buiten het zicht van hulpinstanties vallen een hart onder de riem steken. Dit zijn de mensen die vaak geen geld hebben voor iets extra’s en geen reserves opbouwen voor onverwachte tegenvallers. Dit doet de stichting vooral rond de feestdagen om hen, net als hun buren, vrienden en familie een warme kerst te bezorgen door kerstpakketten te verzorgen voor deze mensen en gezinnen.

Stichting voor Sara

Stichting voor Sara is opgericht door de ouders van Sara Verbrugge voor (onbekende) zeldzame spierziektes zoals de ongeneeslijke spierziekte van Sara, MDC1a. De stichting wilt meer bekendheid creëren voor zeldzame spierziekten en geld ophalen voor medisch onderzoek naar spierziekten. Hiervoor werken zij samen met stichting Spieren voor Spieren, het Prinses Beatrix Spierfonds en de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland.

Stichting Work with Nature

Stichting Work with Nature is opgericht door twee natuurliefhebbers voor het behoud van het regenwoud van Costa Rica. De stichting zet zich in voor dit doel door, inmiddels al, 30 hectare te kopen en hier onderzoek te doen naar de diversiteit, verspreiding en populatiegrootte van zoogdieren in en rond het reservaat in Costa Rica.

Zeven nieuw Erkende organisaties