Close Menu

Het CBF feliciteert de nieuwe Erkende organisaties

19 juli 2018

Het CBF heeft de volgende organisaties Erkend. Zij mogen zich vanaf nu ook een Erkend Goed Doel noemen. Van harte gefeliciteerd!

Babadag-Roemenië    
Babadag is een klein stadje in het zuidoosten van Roemenië in de buurt van de Zwarte Zee. Stichting Babadag-Roemenië steunt de bevolking materieel en financieel.  Zo organiseren ze hulptransporten, staan ze op markten en fairs om de stichting te promoten en financiële middelen binnen te halen, delen ze voedselpakketten uit aan de allerarmsten en helpen met het bouwen van huizen voor kansarme gezinnen.

BRITT Helpt 
Er zijn omstandigheden die u kunnen dwingen uw financiële administratie uit handen te geven. Bij BRITT Helpt: Financiële zorgverlening weten ze hoe ingrijpend dit kan zijn. Bewindvoering geeft rust. Het biedt u de kans uw financiële situatie – en daarmee een belangrijk deel van uw leven – op orde te krijgen.

Stray Animal Foundation Platform                        
Stray Animal Foundation Platform komt op voor de belangen van zwerfdieren wereldwijd. Daarnaast informeren zij consumenten over adoptie van buitenlandse honden en honden uit het asiel.

The Art of Charity  
Stichting The Art of Charity biedt de bevolking van Malawi sinds een aantal jaren professionele en projectmatige hulp om duurzaam te voorzien in hun primaire levensbehoeften en ze daarmee ook op weg te helpen naar blijvende economische zelfstandigheid.                 

Veldwerk  
De missie van stichting Veldwerk is het verbeteren van de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen in Nepal in een achterstandspositie. Dit realiseren zij door middel van het ondersteunen van lokale initiatieven die zijn gericht op onderwijs, voorlichting, vaktraining en het verstrekken van microkrediet. En daarnaast door het veiligstellen van de basisbehoeften van deze mensen door het bieden van onderdak, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen.

Zulu Aid      
Zulu Aid ondersteunt projecten van het Hillcrest Aids Centre en Hillcrest Aids Centre Trust en de aan hun verbonden organisaties in KwaZulu-Natal, Zuid Afrika. Deze organisaties zorgen ervoor, dat mensen die leven met HIV/Aids en/of mensen waarvan de familieleden besmet zijn met het virus, toegang krijgen tot zorg, preventie, behandeling, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord.                                              

Stichting Proplan         
Stichting Proplan zet zich al meer dan 20 jaar met overtuiging in voor de allerarmsten met het geven van hulp, hoop en toekomst ongeacht geloof, ras of etniciteit, hoofdzakelijk in Bosnië, Servië en Kroatië. Dit doen ze vanuit hun christelijke identiteit wat inspireert om het niet alleen bij mooie woorden te laten maar zich ook actief in te zetten voor hen die geen helper hebben.

Nieuwe Generatie Brasil
Stichting Nieuwe Generatie Brasil investeert in ontwikkeling voor kinderen van 4-18 jaar. Zo biedt zij hen een kansrijke toekomst. Mogelijkheden voor deze kinderen op een baan waarmee zij later zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Logo's van de nieuw Erkende Goede Doelen