Close Menu

Nieuwe organisaties Erkend door het CBF

7 juni 2018

Het CBF heeft de volgende organisaties Erkend. Zij mogen zich vanaf nu ook een Erkend Goed Doel noemen. Van harte gefeliciteerd!

Stichting Avonturis
Stichting AVONTURIS maakt zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking mogelijk. Hiermee willen de stichting een wezenlijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen met een complexe zorgvraag. Creativiteit, zintuigelijke beleving en individuele begeleiding vormen de basis van de programma’s.

Stichting Bethlehem
Stichting Bethlehem is een kleine christelijke organisatie, ontstaan in april 2014 in Pretoria, Zuid Afrika. Hun missie is het ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Zuid-Afrika.

Stichting BVA
Stichting BVA is de missie- en ontwikkelingsorganisatie van de Katholieke Kerk in Nederland. Ze inspireren en motiveren katholieken in Nederland om mensen over de hele wereld te ondersteunen bij het opbouwen van een waardig bestaan. Dit doet de stichting door te bouwen aan gemeenschappen in binnen- en buitenland en door het werven van fondsen in Nederland.

Stichting Félice
Ouders die hun kindje net verloren hebben, worden ineens geconfronteerd met het organiseren van een afscheid. De kosten die komen kijken bij een uitvaart zijn erg hoog. Vele jonge ouders hebben geen uitvaartverzekering of zijn niet bij machte een uitvaart te betalen. Stichting Félice wil hierbij helpen en het mogelijk maken de verdrietige dag een beetje mooier te maken. 

LandschappenNL
Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Stichting Remote School Papua
De stichting zet zich in voor het promoten, ondersteunen, ontwikkelen en verspreiden van kennis van, en over, inheemse volkeren, natuur en culturen van de provincie Papua en West-Papua Indonesië. Ze wil  samenwerken met lokale gemeenschappen en organisaties, welke hetzelfde doel nastreven en zamelt hiervoor geld in.

Logo's van de nieuw Erkende Goede Doelen