Close Menu

Vier nieuwe organisaties erkend

4 mei 2018

In april heeft het CBF vier nieuwe organisaties erkend. Deze mogen zich vanaf nu ook een Erkend Goed Doel noemen. Van harte gefeliciteerd!

Stichting De Hond Kan De Was Doen
Deze stichting werft fondsen voor de opleiding van hulphonden of assistentiehonden in de thuissituatie. In de opleiding krijgen zowel de hond als zijn baas training. De training in de thuissituatie zorgt ervoor dat de assistentiehond meteen hulp op maat leert bieden. Het baasje leert tegelijkertijd door het trainingsprogramma zijn eigen zelfredzaamheid te vergroten.

Supporters van Prisma
Stichting Supporters van Prisma heeft als hoofddoelstelling het ondersteunen van de activiteiten van stichting Prisma, te weten: het organiseren van vormende activiteiten alsmede sport- en spelactiviteiten en vrijetijdsbestedingen voor verstandelijk gehandicapten in Amsterdam, en het steunen van en deelnemen aan activiteiten die de integratie van verstandelijk gehandicapten in de maatschappij kunnen bevorderen. 

Foodwatch
Als dé onafhankelijke voedselwaakhond, stelt Foodwatch misstanden aan de kaak en legt de vinger op de zere plekken van onze voedselvoorziening. Foodwatch vecht voor ieders recht op eerlijk, veilig en gezond eten, geeft consumenten een stem en zet zich in voor transparantie en voor het recht op voedsel dat noch mens, noch milieu schaadt.

Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
De Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme is opgericht om een ziekenhuis gespecialiseerd in chronische Lyme te realiseren. Daarna is het doel het operationeel houden van het ziekenhuis en het vormgeven van de re-integratietrajecten. Mensen met Lyme krijgen door juiste behandelingen meer kwaliteit van leven, waardoor er weer mogelijkheden voor ze ontstaan om mee te doen aan de maatschappij.

Vier nieuwe organisaties erkend