Close Menu

Nieuwe Erkende Organisaties

7 maart 2018

Het CBF heeft weer vijf organisaties erkend. Deze mogen zich nu ook een Erkend Goed Doel noemen. Van harte gefeliciteerd!

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis
Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis maakt projecten mogelijk die het welzijn en verblijf van patiënten in het Maasstad Ziekenhuis verbeteren. Dankzij de steun van vele particulieren, bedrijven en andere instellingen heeft de stichting al veel kunnen realiseren.

Stichting Maendeleo
Stichting Maendeleo maakt zich sterk voor de zelfredzaamheid van kansarm talent, zowel kinderen als (jong)volwassenen, in de regio Mombasa, Kenia. De stichting creëert een omgeving waarin mensen zelf hun eigen leefomstandigheden – en die van hun familie en gemeenschap – structureel kunnen verbeteren.

Rooms-Katholiek Pastoraat voor Doven
Het Katholieke Dovenpastoraat doet hetzelfde als een gewone parochie. Maar in een horende parochie voelen veel doven zich niet thuis. Het Dovenpastoraat wil dat doven zich thuis voelen in de activiteiten. Iedereen is welkom.

Stinafo: Stichting National Fonds Het Gehandicapte Kind
Stinafo zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Veel van hen krijgen helaas niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Stinafo wil deze jongeren een eerlijke kans geven. Daarom helpt Stinafo o.a. met aangepaste vervoer-, leer- en hulpmiddelen. Zodat ze kunnen meedoen en ook zij hun dromen waar kunnen maken!

Stichting Jimmy Nelson Foundation
De stichting financiert projecten die de schoonheid van onze wereld in film en foto laten zien.
De stichting leidt talenten op en biedt een platform waar iedereen aan deel kan nemen met als doel: mensen aanmoedigen trots te zijn op hun culturele achtergrond en nalatenschap en culturele diversiteit te omarmen.

Nieuwe Erkende Organisaties