Close Menu

F.A.Q.

Wat is een Erkend Goed Doel?

Een Erkend Goed Doel is een goed doel dat door toezichthouder CBF is gecontroleerd en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Een Erkend Goed Doel is te herkennen aan het erkenningslogo en staat met dit logo in het CBF Register Goede Doelen. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en verantwoording aflegt.

'Geef gerust'- dus er kan bij een Erkend Goed Doel nooit iets misgaan?

De garantie dat er nooit iets mis kan gaan, is natuurlijk niet te geven. Maar we beloven wel dat Erkende Goede Doelen geregeld gecontroleerd worden op strenge kwaliteitseisen. Ieder jaar is er een check, en eens in de 3 jaar een uitgebreide toets. Constateert toezichthouder CBF iets onregelmatigs, dan krijgt het Erkende Goede Doel de kans er direct iets aan te doen. Gebeurt dit niet, dan kan het CBF het goede doel onder verscherpt toezicht zetten. Uiteindelijk kan de Erkenning worden ingetrokken. Dit minimaliseert de kans op misstanden bij Erkende Goede Doelen.

Wat zegt het als een organisatie geen Erkend Goed Doel is?

Als een goed doel niet erkend is, dan zijn er drie mogelijkheden. Het goede doel heeft:

  • Geen erkenning aangevraagd bij het CBF. Het CBF heeft deze goede doelen dan niet gecontroleerd. Bij niet-erkende goede doelen is het aan de donateur zelf om uit te zoeken of een donatie goed wordt besteed.
  • Erkenning aangevraagd, maar deze is niet verkregen of ingetrokken. Je vindt deze goede doelen in het Register Goede Doelen, waar ze vermeld staan met de status ‘getoetst en niet erkend’ of ‘erkenning ingetrokken’.  
  • Erkenning aangevraagd en deze is in behandeling. Je vindt deze goede doelen in het Register Goede Doelen, waar ze vermeld staan met de status 'erkenning aangevraagd'.
Is het voor goede doelen verplicht om Erkend te worden?

Nee, goede doelen besluiten zelf of ze de Erkenning aanvragen bij het CBF - er is geen wettelijke verplichting. Het toezicht op goede doelen is namelijk niet door de overheid georganiseerd, maar door goededoelensector zelf. Dit systeem is een waarborg voor een gezonde, schone en transparante sector. Het CBF is hierin toezichthouder.

Door wie worden goede doelen in Nederland gecontroleerd?

Erkende Goede Doelen worden gecontroleerd door het CBF, dit noemen we actief toezicht. Alle klachten over niet-erkende goede doelen worden geregistreerd om analyses te maken over de aard van de klachten. Daarnaast kan het CBF bij veelvuldig inhoudelijk dezelfde klachten een waarschuwing plaatsen op zijn website of de klachten doorsturen naar het Openbaar Ministerie. Zie of ervaar je iets opvallends? Meld het bij het CBF

Meer weten over het toezicht op goede doelen? Kijk op Cbf.nl

Hoe weet ik of mijn geld goed besteed wordt?

Je donatie wordt goed besteed bij een Erkend Goed Doel, omdat zij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Je kunt ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro, verantwoording aflegt en zich laat controleren. Toezichthouder CBF controleert dit voor je. Bij niet-erkende goede doelen is het aan de donateur zelf om uit te zoeken of een donatie goed wordt besteed.

Welke goede doelen zijn erkend?

Dat kun je zien in het Register Goede Doelen op de website van het CBF.

Wie bepaalt de kwaliteitseisen voor goede doelen?

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling.

Deze commissie bestaat uit twee personen benoemd op persoonlijke titel (waaronder de voorzitter), twee personen benoemd als vertegenwoordiger van consumentenbelangen en twee personen op voordracht van de brancheorganisaties. 

Waar kan ik terecht met vragen over een Erkend Goed Doel?

Voor vragen over een Erkend Goed Doel kun je contact opnemen met het CBF. Gebruik hiervoor het formulier op de website van het CBF.

Is CBF onderdeel van de overheid?

Nee, het CBF is geen overheidsinstelling, maar een onafhankelijke stichting. De directeur-bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Het CBF is daarmee autonoom maar heeft natuurlijk wel contact met brancheorganisaties, individuele goededoelenorganisaties, overheden en andere stakeholders

Wat is het verschil tussen een ANBI-status en Erkend Goed Doel?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan deze instellingen zijn fiscaal aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst bepaalt welke goede doelen ANBI-status krijgen. Hiervoor beoordelen ze goede doelen op fiscale criteria.  Maar deze gaan lang niet zo ver als de strenge kwaliteitscriteria waar het CBF naar kijkt.
 
Met andere woorden: ANBI-status en een Erkend Goed Doel zijn twee heel verschillende dingen. Het ene zegt iets over fiscale aftrekbaarheid, het andere over betrouwbaarheid.